پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

حلقه پیستون در محوطه داخلی سیلندر آب بندی میشوند. به گزارش وبسایت اتومبیل ، همین عضو متحرک که یک سر آن باطن محوطه سیلندر هست و از تحت به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. سه نقش اهمیت که این حلقه های پیستون بازی میکنن اینه که هرچیزی که همین بالا و در گوشه و کنار ی انفجار وجود داره رو از همین پایین، از فضای پایین پیستون و میل لنگ انقطاع نگه میدارن. توضیح دیگه ای که برای نشت گاز وجود داره عبور گازها از همین فاصله ی رینگه. باطن بدنه انژکتور، مسیر باریکی به جهت عبور سوخت وجود دارد که در پایان به شکاف دوچندان ریز انتهای انژکتور میرسد. موتور ماشین حساس دو قسمت حساس سیلندر و سرسیلندر هست که همین دو قطعه نیاز به روغن کاری و اب خنک دارا هستند و مسیر های عبور آب و روغن در شیار های باطن موتور در محل اتصال سیلندر و سر سیلندر به هم میرسند و کوچکترین تاخل آب و روغن سبب ساز وارد شدن آسیب جدی به موتور میشود. علت مهم ناچیز شدن آب رادیاتور وجود نشتی در اتصالات و لوله های این سیستم می باشد. بد وجود ندارد بدانید یک عدد از راههای کشیدن بنزین از خودروهای جدید هم همین لوله برگشت سوخت است. یکی از این عوارض بخار شدن سریع آب و مایع موجود در رادیاتور به علت گرمای پیستون زانتیا بر روی 405 شدید می باشد. 6. وجود یک پیچ قفل کن (LOCKER SCREW) از چرخش و گشوده شدن شافت جک زیر هر شرایطی دوری می کند. همین فنر آنقدر اقتدار داراست که بتواند انژکتور را پر سرعت ببندد و در عین اکنون آنقدر توانمند نمی باشد که در مقابل نیروی مغناطیسی حاصل از سیم پیچ مقاومت کند و اجازه میدهد انژکتور در زمان حتمی گشوده شود. مهم دقت به تنوع بسیار بالا در پمپ های تزریق، کارشناسان تیم صنعتی هفت از نحوه راه و روش های ارتباطی ذکر شده در پایین برگه فراهم ارائه مشاوره های حتمی قبل از خرید دوزینگ پمپ می باشند. در همین لحظه با روشن شدن موتور، سوخت برگشتی از این باک جریان پیدا می‌نماید و میتوانید آن را از شیوه ریختن در یک کاسه گزینه استعمال قرار دهید. هم اکنون سوخت توانسته از باک خود را به باطن موتور برساند البته انژکتورها نمیتوانند فارغ از در دست گرفتن سوخت را وارد سیلندر کنند چرا که در غیر همین صورت عملاً به طور پیوسته سوخت در درحال حاضر پاشیده شدن به باطن سیلندر است در حالی که تنها در لحظهای خاص و ولی به میزانی یگانه سوخت باید به موتور تزریق شود. در دورهای موتور پایین و در شرایطی که فشار کاری زیادی بر روی موتور نیست، انژکتورها در زمانی دوچندان کوتاه باز و بسته شده و به این ترتیب مقدار بسیار پاره ای از سوخت به داخل سیلندر پاشیده میشود. ولی در نظر داشته باشید همین روش به برهان احتمال ریختن بنزین بر روی بخشهای داغ موتور خطرات یگانه خویش را داراست و تنها در مواقع خاص باید از آن به کارگیری کرد زیرا فراوان خطر آفرین است. بر روی ریل سوخت، به تعداد سیلندرهای ماشین انژکتورهایی کارگزاشتن شده هست (البته مدلهای تک انژکتوری در دهه ۹۰ به جهت مدتی کوتاه رایج شد که نمونههایی از آن را میتوان در محصولات قدیمیتر دوو دید). پیش از این گفتیم پمپ بنزین وظیفه تامین فشار سوخت واجب برای پاشش به تیم موتور را بر عهده دارد. به جهت بسته شدن مسیر، ECU ارسال جریان الکتریکی را انقطاع می‌کند اما قطع جریان برق به تنهایی نمیتواند اصلی سرعت واجب انژکتور را ببندد. همین پمپ بنزین از گونه برقی هست و میتواند فشار واجب را فراهم کند و همین فشار، بنزین را از باک به پیستون نعل اسبی پژو موتور میرساند. به همین ترتیب گوشه ای از سوختی که از جانب پمپ به ریل سوخت پیامبر شده هست مصرف نشده باقی میماند و در صورتی که راهی به بیرون پیدا نکند باعث متوقف شدن فرایند کاری سیستم میگردد چرا که پمپ دیگر نمیتواند جریان بنزین را ساخت کند. البته پاشش سوخت تهی دست ارتقا فشار میباشد و پمپ بنزین وظیفه این افزایش فشار را در سیستم بر عهده دارد. در واقعیت این انژکتورها میباشند که کنترل مقدار و روزگار پاشش سوخت را بر عهده دارا هستند و حساس فرامینی که از ECU ماشین دریافت می نمایند کنترل پاشش سوخت را انجام میدهند. حلقه کمپرسی دوم: همین حلقه در شیار دوم قرار می گیرد و وظیفه پرهیز از نشت سوخت و هوای متراکم یا محترق شده از رینگ کمپرسی اول به گوشه و کنار کارتل و همینطور جلوگیری از نشت روغن تراز داخلی سیلندر به درون محفظه روغن را بر عهده دارد. برای همین خواسته به گروه سوپاپ یا سوزن انژکتور یک فنر متصل می گردد که وظیفه دارد این گروه را به درون بکشد تا در وضعیت عادی انژکتور بسته باشد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم پیستون به انگلیسی لطفا از ورقه ما بخواهید.