هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده باید اصلی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی با دقت به موضوعاتی چون ارتقا اقتدار هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که برای ارتقا عجله و قدرت اتومبیل گزینه به کار گیری قرار می‌گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این آیتم یکی از موردها ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اصلی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت دشوار و مستمند به دانش منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها خودرو بالا می‌رود و اشخاص بضاعت و توان خرید کردن یک ماشین پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که نصب همین قطعه باعث بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم شتاب و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حساس طراحی و تولید این قطعه دارای دارد، دوران و هزینهای می باشد که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از نظر کالا و ساختاری حیاتی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میگردند و پروسهی انجام همین حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، دوچندان پر سرعت و آسانتر میباشد و این موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.