مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

تحمل دمایی آن بیش از 1200 درجه سانتی گراد استقامت الکتریکی عایق چیست است. الکتریکی و حرارتی(تا هزار جايگاه سانتی گراد) تولید می نماید. عایق های الکتریکی اصلی محصول های متفاوت تولید و در بازار عرضه می گردد که تعیین بهترین عایق به جهت هر کار، بر پایه موقعیت و امکانات موجود در آن گزینش می گردد. به جهت هر مادهای حساس دقت به جنس و ساختار و نوع استعمال بایستی چسب مناسبی تعیین کرد. تحقیقات نشان میدهد قطعات نایلونی که در بیرون از اتاق به ار گرفته میشوند، می بایست در درمقابل نور خورشید پایدار و حفظ شوند که در این ارتباط می بایست از جاذب نور فرابنفش مطلوب به جهت نایلونها در آمیزه قطعه به کارگیری کرد یا این که میتوان این کار را کلیدی افزودن دوده انجام داد، تا در دمای بی آلایش تغییر تحول قابل ملاحظهای در خواص و عملکرد آنان در دارزمدت به وجود نیاید. اساسی همین حال، نوار الکتریکی پارچهای به دلیل خواص مکانیکی آن با ارزش می باشداین یک مخلوط فراوان کار کشته و انعطافپذیر میباشد که برای تعمیر و تعمیر عالی می باشد و اکثر زمان ها می توان آن را حساس بقیه انواع مواد ادغام کرد تا به ارتقاء کارایی دما و مقاومت رسانا یاری کند. در دست گرفتن خطرات الکتریکی بخش مهمی از هر برنامه ایمنی و حفاظتی است. هر یک از همین ها خنثی هستند البته هر یک از آن های اساسی یک الکترون اضافی در یک طرف و یک پروتون مازاد در منتهی الیه دیگر می باشند. در همین بخش، به برخی از انواع متعدد نوارهای الکتریکی و کاربردهایی که بخش اعظم در آن‌ها یافت می شود، خوا‌هیم پرداخت. تشک های عایق برای مقاصد الکتریکی کاربرد گسترده ای در پستهای مختلف، نیروگاهها و غیره دارند. پلی متیل متا کریالات در اوایل به تیتر جایگزین شیشه به طور وسیعی در صنایع پنجره سازی و شیشه اندازی کاربرد یافت. بسته به راستا کاربرد ، به دی الکتریک مصنوعی می اقتدار خصوصیت های خاصی داد. عملکرد عایق فراوان کلیدی هست چرا که بدون آن هیچ دستگاه الکتریکی نمی­تواند کار کند، بخش اعظم خرابی در راستا مهندسی برق به برهان خرابی عایق است. نوار پی وی سی (پلی وینیل کلراید) یکی از از یک سری جور نوار الکتریکی پلاستیکی می باشد و به طور گسترده در اکثری از سناریوهای شبیه اصلی نوار برق وینیل استاندارد به کارگیری می شود. همین پلیمر در صنایع اتومبیلسازی، پنجره هواپیما، آکواریوم های بزرگ، ساختمان سازی و صنایع روشنایی و در تولید و طراحی CD، اسباب و اثاث بازی، اثاثیه التحریر مانند خودکار، تزئینات و ایجاد تندیس و صنایع الکتریکی و …