مرکز پژوهشها – قانون استخدام کشوری

از پاراگراف وضعیت اهمیت استخدام شدن در بانک میتوان به شرط معدل و شرط سنی اشاره کرد که به طور معمول برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد تعریف و تمجید شده و عموما حیاتی هم فرق دارند. همین موقعیت معمولا در زمان تکثیر اطلاع رسانی استخدام در بانک در قالب وضعیت عمومی و مخصوص تعریف شده و منتشر می‌شوند و احراز این موقعیت به معنای تأیید صلاحیت داوطلب به جهت حضور در آزمون استخدامی خزانه خواهد بود. وی مهم اشاره به تمجید همین پروژه در قالب طرحهای ملی، گفت: قرار شد در حاشیه پروژه زمینه علمیه کاشان، مرکز تدریس هنرجو و گروه خوابگاهی نیز ساخته شود و خیران نیز پذیرفتند، در ادامه قرار میباشد هیئتی انتخاب شود تا به کره جنوبی، ژاپن و آلمان هجرت کرده و پس از آشنایی اصلی مدرنترین هنرستانهای دنیا، این پروژه ملی را در کاشان آگهی استخدام یاسوج تمجید کنند. همین مکتب اصلی اعتبار ۸ میلیارد تومان به مساحت دو هزار و ۷۸۰ متر مربع با آگهی استخدام رستم خانی زنجان ۹ کلاس است. کتابچی از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان در تراز نخست پروژه زمینه علمیه کاشان خبر داد و اظهار کرد: ۱۰ تا ۲۰ هنرستان در این مجتمع آموزشی علوم انسانی احداث خواهد شد و جلسات متعددی اساسی مسئولان وزارت تدریس و رویش برگزار کردیم تا این اتفاق پهناور رخ دهد. در دین گشایش طرحهای خیران مدرسهساز کاشان که کلیدی حضور وزیر آموزش و رویش انجام شد، اظهار کرد: ۸۰ درصد از مدرسه ها کاشان را خیران ساختهاند و همچنان به جهت تأمین نیازهای تدریس و پرورش آمادگی دارند که ساخت و ساز را ادامه دهند. وی پیشرفت و آبادانی مرزو بوم را در گرو سرمایه گذاری در آموزش و رویش دانست و گفت: در روایات آمده که اگر کسی مانع کوچکی را از سر راه طالب علم برداشت، اَجر بیش از اندازه دارد، چون دانش و دانش اندوزی حتمی می باشد به ویژه به جهت همین علم آموزان. در در آیین گشایش و شروع به فعالیت هفته خیرین مدرسه ساز کاشان، اظهار کرد: بی گنج ترین بانکداران استان، معلمانی میباشند که پدران و مادران، بدون نگرانی ارزشمندترین داشتههای خویش را به آنها میسپارند و تدریس و پرورش استان اصفهان به خود می بالد که اهمیت دستان مهم کفایت همین معلمان صدها هزار انسان مؤثر و کارآمد را تقدیم کشور‌ایران و دنیا کرده است.