علائم خرابی رینگ پیستون – اقای تست

پیستون ها که به شکل شعاعی در پوسته اساسی کارگزاشتن شده و تحت بارگذاری فنر بر روی یک یاتاقان خارج از مرکز قرار دارد. به جهت پمپ نمودن سیال می بایست حلقه عکس العمل در موقعیت بیرون از مرکز نسبت به کاربرد پیستون روتور قرار گیرد. پیستون ها به یاری نیروی فراروگریز از مرکز و فشار سیال پشت آنها همواره مرحله رینگ عکس العمل د رتماس است. در عاقبت نیروی فراروگریز از مرکز و فشار سیال آنان همواره مهم تراز رینگ عکس العمل در تماس می باشد. ساختمان پمپ پیستونی شعاعی، شامل بلوک سیلندر به ملازم پیستون های مربوطه، حلقه عکس العمل و یک شیر در قسمت مرکزی روتور می باشد. رخنه های موجود در بدنه پیستون جهت گردش روغن و خنک کاری تاج پیستون تعبیه شده اند . پیستون و نوع پیستون شامل نصیب های هستند که اهمیت اتصال به میل لنگ اجازه می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و گونه پیستون هر مورد کارهای مهمی را انجام می دهد که در این نصیب کاملا تشریح می گردد. پیستون ها بر بر روی یک نصیب استوانه ای کوتاه و به شکل شعاعی مثل پره های یک چرخ در پوسته قرار گرفته اند. جهت پمپ نمودن روغن بایستی در وضعیت خارج از مرکز نسبت به محور روتور قرار داشته باشد. مانند شکل پایین این مکانیزم در واقع کورس حرکت پیستون را تغییر می دهد. لذا هنگامی که بخش استوانه ای به گردش در می آید، نیروی گریز از مرکز، موجب می گردد پیستون ها را به سمت بیرون پرتاب شوند و همواره حیاتی تماس همیشگی اساسی گوشه و کنار ی دایره ای صورت می بهترین مارک پیستون سمند ef7 گردند. پیستون ها توسط نیروی فرارو گریز از مرکز و فشار سیال پشت آنها همواره دارای تراز رینگ عکس العمل در تماس می باشد. اساسی تعبیه کردن یک مکانیزم تغییر دهنده زاویه ورقه پشت پیستون ها می توان حجم جا به جایی یک پمپ را تغییر داد. همین فاصله، مسافتی هست که پیستون می تواند تغییر و تحول مکان بدهد و لزوماً میزان جابجایی پمپ را مشخص و معلوم و تعیین می نماید. پمپ های پیستونی محوری را می قدرت اساسی خاصیت جابجایی متغیر هم طراحی نمود. مشخصه اکثر پیستون های تنه بویژه برای موتورهای دیزلی همین میباشد که آنها کلیدی یک شیار به جهت رینگ روغن ذیل پین گورژون میباشند ، علاوه بر حلقه هایی که فی مابین پین گودال و تاج وجود دارد. 2- پیستون های آلومینیومی : این پیستون ها علاوه بر آلومینیوم اهمیت آلیاژهای مس و نیكل و منیزیوم و سیلكن هستند و حرارت وارده را خوب تر انتقال می‌دهند و صدای كمتری دارا هستند و بعلت سبك بودن راندمان وزنی موتور را بهبود میبخشند . در غیر این شکل این پیستون های موتور تنه شباهت مقداری به پیستون تنه دارند. چدن خاکستری فلزی است که حساسیت کمی در برابر گرما از خود نشان میدهد. در تصاویر ذیل اجزای پمپ پیستونی محوری سواش پلیتی نشان دیتا شده است. آنچه مشاهده می نماییم عملکرد پمپ پیستونی هیدرولیک شعاعی را نشان می دهد. خودروسازی ترکیه حیاتی قطعه سازی عجین شده و این زیربنا صنعت ماشین را صورت داد. متاسفانه به برهان تحریمها ظالمانه، وضعیت و توانایی صنعت خودرو و قطعه سازی مملکت در حیطه نادیده گرفته شده است. ترنچرهای چرخ دار حاوی یک چرخ فلزی حساس دندانه حفر در اطراف آن است. خودرو، به عنوان یک وسیله کلیدی ارزش، در تولید رفاه و راحتی در زندگی ما بی اثر گذاری نمی باشد و اساسی افزایش جمعیت و پدیدار شدن شهرهای بزرگ، زندگی بدون همین وسیله تقریبا غیر ممکن گردیده است. عطف اینکه خود همین بلوکه استوانه ای بر روی میله ی اثبات که شامل دهانه های ورودی و خروجی می باشد و همین دهانه های ورود و خروج پمپ نیز به وسیله یک تیغه جداساز غیر دوار از یکدیگر انقطاع می شوند. در عاقبت ی چرخش بلوک سیلندر و همینطور خروج از مرکز ساخت شده، پیستون های نصفه ذیل به سمت بیرون و پیستون های سمت دیگر به طرف مرکز روتور حرکت می کنند. در طی یک نیمه از حرکت حول محور پمپ، پیستون ها به سمت خارج گوشه و کنار سیلندر حرکت نموده و حجم باطن سیلندر کمتر می یابد. هنگامی که پیستون از شرایط حداکثر بیرون از مرکزی عبور می نماید و با توجه به تابع بودن رینگ عکس العمل، به داخل سیلندر حرکت نموده و موجب کمتر حجم می شود. به برهان جا به جایی پیستون کمتر جرم ایجاد می شود که سیال را به سمت مجرای خروجی شیر مرکزی می راند. در زیر روش کارایی پمپ پیستونی هیدرولیک شعاعی جابه جایی متغیر که مجهز به سیستم جبران کننده فشار میباشد را مشاهده می کنیم. پیستون ها هنگام حرکت به طرف داخل و خارج سیلندر های مربوطه، به ترتیب از مقابل مجاری خروجی و ورودی صفحه قطع کننده عبور می کند.