شیر فشارشکن – نمایندگی هانیول

ارتفاع قدمت بالا، استحکام و مقاومت در برابر عامل ها محیطی، از دیگر مزیت های قابل توجه شیر فشارشکن قلمداد می گردد. یکی از از مسائل قابل توجه برای شیر های فشار شکن اختلاف فشار محل ورود و خروجی و پدیده کاویتاسیون است. ۱٫ شیرهاي فشارشکن میبایستی در ورودي و خروجی خود مجهز به شیرهاي جدا و وصل باشند. بر این اساس، شیر فشارشکن یا این که شیر کاهنده فشار، برای تثبیت و کاهش فشار سیال بر شالوده میزان از پیش انتخاب شده، بسیار اثر گذاری گذار و مؤثر به شمار می رود. پس می بایست در هنگام پیدایش همین کاهش یا این که ارتقاء فشار در ورودی تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر و تحول دهیم. طرز استعمال یا این که کارایی فشار شکن ها به همین رخ میباشد که پس از آن که آن ها را در محل مورد حیث کارگزاری می نمایند آن ها را بر بر روی فشار مشخصی تهیه و تنظیم می کنند . وجود دارند. این جور از شیرآلات میراب فشار دوچندان آب محل ورود را اثبات یا به فشار کمتری در نصیب خروجی تبدیل میکنند. این شیر حساس اسباب و اثاث یدکی ایرانی و دارای می باشد و تعمیر حفظ به نسبت آسان و ارزانی دارد. دز حالی که این آب حساس فشار زیادی به کانال لوله کشی وارد شوند موجب می شود تا جراحت شدیدی به سیستم لوله کشی وارد شود . به جهت مشاوره تعیین لطفا مهم ما تماس بگیرید. فشار سیالات در سیستم های لوله کشی می بایست همواره به میزان مقدار بررسی شده به جهت آن سیستم باشد و فشار کمتر یا بخش اعظم از آن میزان منجر زخم هایی جدی می شود. در صورتی که این فعالیت شکل نگرفته باشد ارتقاء یا این که کاهش فشار بیش از حد به عوارض گوناگون موجب می شود تا زخم های جدی به سیستم لوله کشی وارد فشار شکن هیدرولیک فرمان شود . همچنان چنانچه فشار آنقدر بالا نباشد که باعث جدا شدن لوله ها یا این که دیگر تاسیسات سیستم شود، مهم این هم اکنون منجر بروز نشتی در محل اتصال لوله دارای دیگر تاسیسات می شود. همین تجهیزات موجب شکسته شدن خلا تحمیلی باطن یک سیستم بسته می شوند . افتخاری سیدعلی. باز‌نگری و بهینه سازی توزیع فشار در یک شیر فشارشکن. جهت عملکرد مناسب شیر فشارشکن میراب می بایست اختلاف فشار ورودی و خروجی سیال کاهش از 0.5 بار نباشد. چنانچه فشار ورودی از فشاری که به جهت خروجی بوسیله پایلوت تهیه شده اکثر باشد، به وسیله گشوده شدن مجرای جریان در خروجی همین فشار اضافی در اختیار گرفتن و به میزان مورد نیاز تنظیم می شود و در صورتی که فشار محل ورود کمتر از فشار گزینه نیاز در خروجی باشد، مجرای خروجی شیر به میزان فشار تنظیم شده بسته می شود. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم فشار شکن هیدرولیک چیست لطفا از برگه ما بخواهید.