رولف هریس: محاکمه ای که سرنوشت یک شکارچی را رقم زد

حضور هریس در جعبه شاهد تا حدی یادآور دوران طولانی او به عنوان یک خواننده و کاریکاتوریست بود که برای سرگرم کردن هیئت داوران طراحی شده بود. وودلی در یک نقطه گفت: “در سال 1959، آیا چیزی به نام تخته تلنگر اختراع کردید؟” هریس گفت که انجام داده است. او در ادامه چند بیت از آهنگ 1965 خود Jake the Peg را خواند.

خرید ویلا در کردان کرج با تیمی متخصص
مطالب دیدنی جذاب