رولف هریس: محاکمه ای که سرنوشت یک شکارچی را رقم زد

حضور هریس در جعبه شاهد تا حدی یادآور دوران طولانی او به عنوان یک خواننده و کاریکاتوریست بود که برای سرگرم کردن هیئت داوران طراحی شده بود. وودلی در یک نقطه گفت: “در سال 1959، آیا چیزی به نام تخته تلنگر اختراع کردید؟” هریس گفت که انجام داده است. او در ادامه چند بیت از آهنگ 1965 خود Jake the Peg را خواند.