جیمز کوردن آخرین Late Late Show را با پیامی برای آمریکا امضا کرد

او افزود: “فقط به این دلیل که کسی با شما مخالف است، آنها را بد یا بد نمی کند. همه ما بیشتر از آن که متفاوت باشیم یکسان هستیم و افراد زیادی هستند که سعی می کنند این اختلافات را دامن بزنند و ما باید تلاش کنیم. تا جایی که می‌توانیم به دنبال نور باشیم، به دنبال شادی باشیم، زیرا اگر این کار را انجام دهید، آن بیرون است.