جشن فینال یوروویژن را در 90 ثانیه تماشا کنید

آواز «کلم بروکسل»، منطقه بازی نرم ایتالیا و مردی در ظرف صابون: تنها برخی از نکات برجسته، به گفته گراهام نورتون، مسابقه آواز یوروویژن 2023.

Loreen سوئدی برنده این شب شد و بیش از 150 میلیون بیننده در سراسر جهان آن را تماشا کردند.

در اینجا برخی از نکات برجسته در 90 ثانیه وجود دارد.

جوانان! شما می توانید تحریک سیاسی ایجاد کنید!
مطالب دیدنی جذاب