جشن فینال یوروویژن را در 90 ثانیه تماشا کنید

آواز «کلم بروکسل»، منطقه بازی نرم ایتالیا و مردی در ظرف صابون: تنها برخی از نکات برجسته، به گفته گراهام نورتون، مسابقه آواز یوروویژن 2023.

Loreen سوئدی برنده این شب شد و بیش از 150 میلیون بیننده در سراسر جهان آن را تماشا کردند.

در اینجا برخی از نکات برجسته در 90 ثانیه وجود دارد.