تعمیر برج خنک کننده – کلینیک انرژی ساختمان

لذا از نظر نگارندگان زمانه چهار روستا روزه زمان بهینه ای برای تعمیرات این سازه ها می باشد که در شکل ارتقاء زمان حصر ها به جهت انتخاب نحوه و مصالح تعمیراتی تا حدودی کمتر یابد. پوشش های سیمانی- اکرلیکی : همین پوشش ها که متشکل از ترکیبات شبه سیمانی اصلاح شده و پلیمرهای اکرلیکی می باشند حیاتی مزایای متعددی در آب بندی و محافظت می باشند. کالا آب پخش کن معمولاً از آلومینیوم، برنج یا این که ترکیبات پلیمری میباشد. مهم ترین وظیفه همین وسیله پخش یکنواخت هوای ورودی و دوری از پاشیدن آب به خارج برج خنک کننده میباشد. حرفه های مکنده در قسمت بالای برج خنک کننده قرار می گیرد و بیشتر از گونه محوری میباشند. همین وسیله به برهان در تماس بودن اهمیت هوا و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید، به سرعت در گیر خرابی و استهلاک میشود. سرعت هوای ورودی که حیاتی دقت به موقعیت اقلیمی فی مابین ۵ تا ۱۰ متر بر ثانیه چک کردن میشود. مساحت کلی روزنه ها و منافذی که بر روی لوورها برای ورود هوا در حیث گرفته شده است. آب پخش کن یا آب گردان بخشی است که آب داغ را به رخ معادل و یکنواخت بر روی سطوح پکینگ توزیع میکند. البته در قسمت بعدی برج آب دائما در درحال حاضر گردش و پاشیده شدن بر بر روی کویل ها می باشد. حفره های خروجی آب پخش کن به نازل منتهی می گردند و باطن برج خنک کننده قرار دارند. همچنین، آب پخش کن بایستی افت فشار بسیار مقداری داشته و در برابر خوردگی مقاوم باشد. جنس شفت می بایست به جور ای باشد که در علیه کل تنش ها وارده به برج مقاوم باشد و خاصیت مکانیکی مطلوب داشته باشد. اشکال برج خنک کننده در تهران، اکثراَ به مراد خنکسازی ساختمانها و برجهای بلند سکو مورد به کار گیری قرار میگیرد. برج خنک کننده مدار باز: این نوع بخش اعظم به جهت محیطهای خشک و کم برج خنک کننده قطره گیر رطوبت استعمال میشود. زاویه تیغه های حرفه قابل تغییر و تحول است؛ بطوریکه در فصل تابستان که حجمی هوا اندک میشود، زاویه تیغه ها را افزایش میدهند تا قدرت مکش برج خنک کننده لوله مسی رشته اکثر شود.