بهترین جراح گوش برجسته در تهران

ولی این روشها در ســنین بــالاتر کـاربردی ندارند و در مواقعی چنانچه بستن گوشها سفت باشد باعث ایجاد خونمردگی و بدشکلی گوشها در بچه می‌شود و به هیچ عنوان سفارش نمیشود. گهگاه زمان ها Head band جهت نگه داشتن گوش در محل برای یک سری ماه بعداز فعالیت جراحی یا این که فقط برای به کار گیری در شب درمان گوش پررنگ در خانه پیشنهاد می شود. در این کار زیبایی گوش جراح اهمیت ساخت یک برش در پشت گوش و قطع کردن بخشی از غضروف و پوست گوش و تغییر و تحول صورت آن بیرونزدگی گوش را تصحیح میکند. پروتز گوش یک گوش تصنعی و مصنوعی است که مشابه گوش طبیعی ساخته می گردد و مهم استفاده از چسب در محل گوش چسبانده میشود یا این که به وسیله سیستم مهار فلزی جاسازی شده در جای خود مهار میشود. بسته به شدت عارضه یک نوزاد مهم این اختلال ممکن میباشد صرفاً گوش کوچکتر از حد نرمالی داشته باشد یا این که به طور کلی فاقد ساختار بیرونی گوش و شبکه گوش باشد که به آن آنوشیا (anotia) یا بیگوشی میگویند. میکروتیا یا میکروشیا یک ناهنجاری مادرزادی است که در آن قسمت خارجی گوش نوزاد در سه ماهه در آغاز مدت زمان بارداری به طور تمام رشد نمیکند. این دستورالعمل ها بر شالوده یک موقعیت نرمال آن گاه از جراحی ، استوار می باشد. 2. سپس از برداشته شدن پانسمان ، باید حوزه‌ پشت گوش ها را ، با مواد ضدعفونی کننده تمیز گوش برجسته نوزاد نی نی سایت کنید. میکروتیا در 90 درصد موارد یکطرفه می باشد به این معنی که یک گوش را زیر اثر گذاری قرار میدهد. در کسانی که این مشکل را دارا‌هستند یک عمل گوش به جهت نزدیک نمودن گوشها به سر انجام می گردد که به آن پینینگ گوش (ear pinning) میگویند. گوش اشتال (Stahl’s ear) که حساس گوش اِلف نیز شناخته می‌گردد به عارضهای میگویند که در آن نصیب غضروفی فوقانی گوش با یک چینخوردگی مازاد میباشد که سبب ساز می شود فرد گوشهای نوک تیزی داشته باشد. بعضا افراد احساس می نمایند که گوش های آنان خیلی پر رنگ هست و همین می تواند سبب ساز شرمندگی و پریشانی کم عقل شود. متقاضیانی که سابقه بیماری ندارند و در این شکل در دوران مشاوره اهمیت پزشک خود بایستی مشورت کنند. همین افراد طبق معمول سعی می‌کنند اصلی موهای خویش گوشهایشان را پنهان نمایند یا این که از دسته موهایی که سبب ساز به دیده وارد شدن گوشهایشان می شوند اجتناب کنند. در همین ترفند چارچوب غضروفی گوش جاسازی می شود و روی آن حساس پوست سر یا پوست خود گوشِ ریز پوشانده میشود. ادله آن همین می باشد که در این سن گوش کودک 80 تا 90 % پرورش خویش را کرده است و میتوان بر اساس رخ و ترازو گوش سالم (در میکروتیای یکطرفه) گوش ناقص را مرمت کرد.