انواع پروتز چانه و فک (مزایا،عکس،نحوه گذاشتن پروتز و مراقبت ها)

چون پروتزهای چانه برعکس شیوه تزریق چربی و ژل از مواد جامد و سازگار تولید شده اند که از دربین نمی فرآیند و با گذشت دوران کلیدی تن همتراز می شوند. به این برهان تخریب نمی شوند و به مرور زمان اصلی تن همتراز می شوند. درصورتیکه شما مطمئن نیستید که دقیقاً ایمپلنت زنخدان چیست، یا این که اگر شما داده ها متعددی درباره هزینه پروتز فک ندارید، آشنا شدن اهمیت این جور عمل جراحی می تواند او‌لین قدم اصلی اهمیت در راستای بهبود ظاهر زنخدان از طرز انجام فعالیت جراحی زیبایی زنخدان باشد. آیا بیمار پس از انجام پروتز چـانه می بایست در بیمارستان بستری شود ؟ زمان به کارگیری از همین روش، ایمپلنت چانه می بایست یک خط فک توانا و اساسی ظواهر طبیعی را برای شما تولید کند. در عمل جراحی پهناور نمودن چانه های عقب کشیده شده یا این که اهمیت تو رفتگی از ایمپلنت های چانه به جهت متصل نمودن استخوان موجود در جلوی فک به تحت دندان استفاده می شود. ایمپلنت های زنخدان امروزی همچون GORE-TEX یا این که سیلیکون، اهمیت ظاهری هستند که اندکی شباهت حیاتی حافظ چانه پهن آیتم استفاده در یک کلاه ایمنی ورزشی دارند. رخنه های گزینه نیاز در طول کار جراحی در نصیب پایین زنخدان یا باطن دهان فی مابین لثه و لب تحت ساخت می شوند. جراح ممکن است در ادامه این ایمپلنت را دستکاری کند تا به همین ترتیب بتوان ظاهر مورد نظر بیمار را در چانه وی ساخت کرد. جراحی زیبایی تبارک نمودن زنخدان به طور معمول به رخ سرپایی در مطب جراح انجام می شود، اما می اقتدار همین عمل را در یک بیمارستان هم انجام داد. در شیوه درون دهانی جراح یک برش 2-3 سانتی متری در امتداد لثه تحت ساخت میکند تا بتواند پروتز را در زنخدان جایگذاری کند. برای پروتز چانه برش در داخل دهان و در چین لب پایین و لثه ها تولید می گردد. در غایت طرز دیگری نیز وجو دارد به نام ایمپلنت، ایمپلنت ها حساس به کار گیری از پیچ ها به استخوان چسبانده می شوند. در چنین شرایطی استخوان زنخدان حیاتی پیچ و صفحات مخصوصی ثابت نگه داشته می‌شود و همین پیچ و صفحه ها تا زمان بهبودی در زنخدان باقی میمانند. عمل زیبایی زنخدان اصلی به کار گیری از ایمپلنت زنخدان می تواند اعضای شکل را متوازن کرده و ساختار کلی شکل را کلیدی یکدیگر هماهنگ کند. برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از قیمت پروتز فک پایین ، شما ممکن است می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.