آموزش شبکه را از کجا شروع کنیم؟

اين مجموعه در برگيرنده افراد کلیدی تحصيلات گوناگون در زمینه علم ها کامپيوتري مشقت بار افزار و نرم افزار ، متخصصان و کارشناسان IT عشق و علاقه مند به زمینه نتورک بسيار مفيد و کاربردي خواهد بود ، به اين معنا که فراگيران اساسی کمپانی در زمان هاي آموزشي سيسکو در سطح ها و گرايش هاي مختلف علاوه بر مدرک دانشگاهي در زمینه تخصصي خود غالب به اخذ يک مدرک بين المللي اعتبار و کاربردي در راستا طراحي و اجراي نتورک خواهند شد که مي تواند اقبال ورود آن ها به بازارهاي فعالیت داخلي و خارجي را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و آينده شغلي آن ها را تضمين نمايد . سوئيچينگ شامل انتقال بسته ها بين دستگاه ها در همان شبکه مي باشد در حالي که در routing | مسير يابي شامل انتقال بسته ها بين شبکه هاي مختلف مي شود. در اصل، این شرایط رابطه از روش دور، ارگان ها را قدرتمند میسازد وظایف روزانهی خویش را سوای در نظر گرفتن محل آن به لطف پیش ببرند. برای ایجاد اتصال میان ایستگاه کاری و پریز کانال یا این که اتصال تجهیزات فعال به Patch Panel درون رک از همین کابل ها استفاده میشود. هر ایستگاه کاری یا Node با کابلی است که از کارت کانال به دستگاه Hub متصل شده است. یک عدد از مزایای این توپولوژی کمهزینه بودن آن است. یک عدد از مزایای عمدهی توپولوژی Star این است که درصورتیکه شکافی در یک عدد از کابلها ایجاد شود، تنها، ایستگاهی که توسط آن کابل به Hub متصل هست ازکار میافتد، نه کل شبکه، مانند توپولوژی Bus. یکی دیگر از مزایای همین توپولوژی آسانی راهاندازی آن میباشد. 2- گوشه و کنار انتقال بیسیم یا Wireless: این شیوه از هوا به تیتر گوشه و کنار انتقال استعمال میکند که به طور کامل در بخشهای آینده در آیتم آن مشاجره خواهیم کرد. همین نتورک شامل فرستندههای ویژهای که سلول یا این که نقاط دسترسی بیسیم نامیده میشوند، میباشد، که یک حوزهی رادیوئی را به شکل حبابهایی در اطراف فرستنده توسعه و گسترش میدهند. جابهجایی داده ها نیز در میان سیستمها راحتتر شده و دیگر نیازی به جغد نامهرسان یا موشک نیست. اگر شما نیاز به بیشتر کردن یک Node دیگر به شبکهای که حیاتی توپولوژی Star هست را داشته باشید، شما به سادگی میتوانید آن سیستم را به یک Port به کارگیری نشده از Hub متصل کنید. مزیت دیگر همین واقعیت می باشد که چنانچه مشکلی در یکی از از کابلها ساخت شود، اثر گذاری آن فقط بر سیستمی هست که توسط آن کابل متصل شده است. فراموش نکنید که مسئولیت های یک ادمین نتورک سازه بر ریز یا این که بزرگ بودن یک سازمان مختلف است. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط با چه جایی و نحوه استعمال از شبکه تدریس شیمی دهم تجربی دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.