آموزش تایپ ده انگشتی (تضمینی)

در صورتی که آهسته فعالیت نمایید و به تدریج شتاب خویش را بالا ببرید می توانید ناچیز قلیل به همین شیوه عادت کنید. در ادامه راز وصال به سرعت های دوچندان بالا را خوا‌هیم گفت. به وسیله ی کشیدن انگشت کوچک دست راست به آن ها دسترسی خوا هیم داشت. کلیدی انگشت اشاره دو حرف T و R و حیاتی بقیه انگشتان دست چپ هر کدام یک کلام و Q کلیدی انگشت کوچک و W با انگشت بغلی آن و E حیاتی انگشت میانی. به جهت پاک نمودن چندین کلمه نمی خواهد تعدادی توشه Del کنید ، آن را پایین نگهدارید و بعد رها کنید. در این بخش بایستی هر لحظه یک انگشت را از محل خویش حرکت بدهید و دکمه بالایی را تایپ کنید و به محل قبلی بازگردید. محفظه نرمافزار به صورتی طراحی شده میباشد که کاربران مشکلی به جهت پیدا کردن هر بخش ندارند و به اصطلاح عضو پسند است. یکی از دیگر از نرمافزار های تدریس تایپ روستا انگشتی، نرمافزار SOLO Typing Tutor میباشد. به همین منظور ما قصد داریم در این آموزش به چگونگی عملکرد کلیدها در صفحه کلید، گونه های تعریف ها حیاتی در این حوزه و شناخت حیاتی اصول آن بپردازیم. در استفاده از براکت ها هر دو علامت گشوده و بسته آنان را هم زمان وارد نمایید تا یادتان نرود آن ها را ببندید ! سپس از مدتی اهمیت تقویت حافظه عضلانی حاذق خواهید بود تا بدون نگاه نمودن به کیبورد و بدون خطا تایپی مطالب خود را تایپ کنید. بیایید دو نفر را در نظر بگیریم؛ یک عدد از همین اشخاص توان تایپ روستا انگشتی و سرعت بالا را دارااست و دیگری اصلی یک شتاب بی آلایش تایپ میکند. صفر را پیش خودتان ده فرض کنید. بر روی گزینهSave Changes به جهت اعمال همین تغییرات کلیک کنید. دسترسی به این علامتها مانند دسترسی به سوییچ های اعداد و ارقام است. سوییچ های Y و U به جهت انگشت اشاره و بقیه به جهت سه انگشت ما‌نده است. تالیف و تایپ کردن آدرس اینترنتی عمل تقریبا طاقت فرسا و دشواری است. ولی امروزه در زمان دیجیتال، تایپ سرعت بالا به مهارتی متداول تبدیل شده است؛ چرا که بخش اعظم اشخاص برای کارهای روزانه خویش مانند ارسال ایمیل، نوشتن گزارشها، برنامهریزیهای روزانه، تکالیف درسی و دانشگاهی و غیره از کامپیوتر یاری میگیرند. به جهت مثال درصورتیکه می‌خواهید که سوییچ E را بزنید، میبایست از انگشت وسط دست چپ خویش یاری بگیرید که در درحال حاضر حاضر روی D قرار گرفته است. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از آموزش تایپ مقدماتی ، شما احتمال دارد می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.