آلیسون هاموند در این صبح بر سر مصاحبه فیلیپ شوفیلد صحبت می کند

سایمون وادسورث، بنیانگذار Igniyte، یک شرکت مشاوره مدیریت شهرت، به بی‌بی‌سی گفت که او این مصاحبه را یک «گام مثبت» می‌داند که می‌تواند به «تغییر افکار عمومی به نفع او کمک کند» و افزود: «فیلیپ شوفیلد حق داشت که با طرف خود بیرون آمد. از داستان، که باید بسیار سخت بوده باشد. مصاحبه به تعادل روایت کمک خواهد کرد.”