Bloodywood: از گروه هجوی هندی تا خانواده سلطنتی موسیقی متال

اسطوره های بین المللی، از جمله Megadeth و Karnivool، در این کشور تور می کنند. و بازیگران هندی مانند بلادی‌وود اکنون برای مخاطبانی اجرا می‌کنند که شامل تعداد تازه‌ای از شنوندگان جوان و اولین بار است. Jayant Bhadula خواننده گروه می گوید: “در هر کنسرت، ما چهره های جدیدی را می بینیم. گاهی اوقات، مردم با تمام خانواده های خود ظاهر می شوند.”

اتوبار بلوار تعاون, باربری بلوار تعاون
مطالب دیدنی جذاب