10 خاصیت عرق نعنا که باید بدانید

نعنا یا این که (به عربی: نعناع) (نام علمی: Mentha) گیاهی علفی از خانواده نعناسانان رده دولپهایهای پیوسته گلبرگ می باشد. همین عرق گیاهی مهم خاصیت ضدعفونی کننده باکتری های مضر موجود در دستگاه گوارش را از میان می پیروزی و سطح سلامت شما را بهبود می بخشد. درحالیکه هیچ مطالعهای در آیتم اثرات ضدباکتریایی عرقه نعناع انجام نشده، تحقیقات نشان می‌دهند که روغن نعناع به طور موثری باکتریها را از در میان میبرد. در یک مطالعه کوچک بر ۱۳ فرد سالم، مصرف یک کپسول روغن نعناع سبب به کمتر اشتها شد. درحالیکه عرق نعناع تا به اکنون مستقیما گزینه مطالعه قرار نگرفتهاست، ترکیبات موجود در گیاه نعناع بر بهبود علامتها قاعدگی مفید واقع شدهاند. همین مطالعه با هدف گزینش اثرمصرف مخلوط مشخصی ازدانه بارهنگ و عرق نعنا بر رفع مشکلات بخش فوقانی دستگاه گوارش انجام شد.زمینه و هدف :بارهنگ به علت وجود انواع ترکیبات فعالش, خصوصیات فارموکولوژی دارد.این تحقیق مهم هدف بررسی اثر حفاظتی ادغام دانه بارهنگ و عرق نعنا, روی جراحت های وارده به بخش فوقانی دستگاه گوارش انسان در اثر دست اندرکاران التهابی و عفونی انجام گرفته است.مواد و شیوه ها:در همین مطالعه تجربی از مدل کارآزمایی بالینی دوسویی خبر بر روی 300 بیمار اهمیت سابقه نفخ , التهاب و عفونت در بخش فوقانی دستگاه گوارش شکل گرفت که عاقبت باز‌نگری پاتولوژیک آنان موید وجود ایراداتی در بخش فوقانی دستگاه گوارش بود .نمونه ها از حیث شدت بیماری و نوع بیماری مشابه سازی شده و بعد بصورت تصادفی در6 تیم 50 نفری اهمیت عارضه نفخ , درد , دشواری بلع , رفلاکس و سوزش وترکیبی از این عوارض قرار گرفتند.افراد 6 گروه از نظر سن,جنسیت, وزن, قد, حرفه و سنوات تحصیلی, خرید عرق نعنا ژاپنی سمت در شغل,برنامه غذایی روزمره معمول از حیث محتوا و زمانه مصرف ومقدارمشابه بودند. نوشیدن کمی عرق نعناع آن‌گاه از گذراندن یک روز طاقت فرسا خستگی جسمی و روحی را قبل از این که به مشکلات بدتری نظیر اضطراب و افسردگی منجر شوند از فی مابین می برد. در یک مطالعه، ۲۴ جوان سالم مهم مصرف کپسول روغن نعناع، خستگی کمتری را در طول آزمایشات شناختی تجربه کردند. نوشیدن یک فنجان چای نعناع یا این که یه خرده عرق نعناع پس از هر وعده غذایی ممکن هست برای اشخاصی که به یبوست و ناراحتی معده دچار هستند، کمک کند. مهم این وجود، اکثری از متخصصان هشدار می‌دهند که بیماران دچار به فشار خون بالا از مصرف عصاره نعناع اساسی غلظت بالا خودداری کنند؛ چرا که زمان به کارگیری از آن به مقادیر زیاد، منتول می تواند اثر منفی بر فشار خون داشته باشد و ضربان قلب را مضاعف افزایش دهد. اشخاص به جهت بهرهمندی از خاصیت آن در رایحه درمانی میتوانند مقداری عصارهی نعناع یا این که منتول را بر روی بالش خویش بمالند. در یک مطالعه، روغن نعناع به جهت از در بین بردن و جلوگیری از شد باکتریهای همگانی در مواد غذایی، موثر واقع شد. نعناع یکی از از قدیمیترین محصولات تابستانی در هند هست که به گفتهی بعضا متخصصان، حاوی خواصی می باشد که از ایجاد پلاک در شریانها که از جریان خون ممانعت میکنند، پرهیز میکند.