پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، دریچه شمسی می باشد که در طرحهای متعدد و متنوع از کالا آلومینیوم حساس پوشش رنگ کوره ای ساخت می شود.وظیفه دریچه شمسی توزیعِ متناسب هوا در محیط می باشد. گوشه و کنار بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک فریم خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت نیز مشخص و مشخص و معلوم کننده ی تعدادِ واحد روزنه اسلوت می باشد، به همین معنا که اگرمیان دو قاب دریچه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که دریچه را به دو شیار ورود هوا تقسیم نماید به آن دریچه، دریچه دو اسلوت گفته می شود.به همین ترتیب چنانچه دو تیغه در بین دریچه اسلوت تعبیه گردد روزنه سه اسلوت حاصل میشود. گوشه و کنار بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک کادر خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت هم معین کننده ی تعدادِ واحد روزنه اسلوت می باشد، به این معنی که اگرمیان دو قاب روزنه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که دریچه را به دو شیار ورود هوا تقسیم کند به آن دریچه، دریچه دو اسلوت گفته می شود.به این ترتیب اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که دو تیغه در در بین روزنه اسلوت تعبیه گردد دریچه سه اسلوت حاصل میشود. محصول این جنس به طور معمول از ورق های گالوانیزه می باشد که متناسب اصلی حالت و طرز عملکردی که دارند در ارتفاع ها و عرض های متعدد طراحی و ساخت می شوند. باکس های انتقال هوا از متاع استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و اساسی ضخامت متعدد هستند. شرکت الکترو پارس انواع گوناگون تجهیزات مربوط به صنعت تهویه، گرمایش و سرمایش، هواکش صنعتی ، سانتریفیوژ مکنده و دمنده ، کانال ، لوله و تجهیزات به تیتر تولید کننده هواساز صنعتی و فن باکس فیلتر حساس ایجاد دست‌کم صدا (پایین ترین دسیبل) و انتقال نیرو بصورت کوپل مستقیم یا این که فولی تسمه حیاتی مقدار مرغوب بودن متمایز، این دستگاه را جهت استفاده درصنایع متعدد طراحی و پلنیوم باکس فن کویل ایجاد می نماید. نکته اصلی در کاهش قیمت خرید کردن نمودن پلانیوم باکس، تهیه و تنظیم مستقیم آن از مراکز ایجاد آن است. همین مجموعه حیاتی در اختیار داشتن قابلیت و امکان و قابلیت و امکان برش کامپیوتری حاذق به ایجاد اشکال پلنیوم در سایزها و قوس های گوناگون می باشد. به کار گیری از لولههای خرطومی یا فلکسی در بعد ها مختص جهت انتقال جریان هوا به پلانیوم باکس و پخش مطبوع و یکدست جریان هوا در بخشهای گوناگون واحد ساختمانی تهی دست طراحی خاص خواهد فروش پلنیوم باکس بود. برای انتقال هوا به دریچههایی اصلی ارتفاع بلند از پلنیوم باکس استفاده میشود، پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا بوده که در آن میتوان باتوجه دسته طراحی آن هوا را به صورت تماما لایهای و آهسته توزیع نمود. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حساس دریچه پلنیوم باکس وب وب سایت خود باشید.