ملاقات گندالف با «گندالف»: یان مک‌کلن طرفداران خود را غافلگیر کرد

این یک تولد است که بن کویلز زود فراموش نخواهد کرد.

این نوازنده 22 ساله در یک شب تولد با لباس شیک در بریستول بود که در خیابان کورن در بریستول با ستاره ارباب حلقه ها سر ایان مک کلن برخورد کرد.

سر ایان در کنار کمدین جان بیشاپ در پانتومیم Mother Goose اجرا می کرد. پس از 145 نمایش، این نمایش تور بریتانیایی خود را در هیپودروم بریستول به پایان رساند.

آموزش ساخت و ارائه فرمول کرم سازی گیاهی
مطالب دیدنی جذاب