متاستاز سرطان سینه به مغز ، علائم و روش های درمان – دکتر فهیم باغبان

خطر بروز اغلب تومورهای مغزی با افزایش سن بخش اعظم میشود. زنانی که ایمپلنت زیبایی سینه نهاده اند و دچار سرطان پستان شده اند اکثر احتمال دارااست که در اثر این بیماری جان خویش را از دست بدهند. وزن بدن – زنانی که پس از یائسگی اضافه وزن دارا‌هستند یا چاق هستند اکثر احتمال دارد که در گیر سرطان پستان شوند. طبق تحقیقات NCI، زنانی كه الكل مصرف می كنند در مقایسه دارای زنانی كه الکل نمی نوشند، خطر بیشتری برای سرطان سینه دارند. پژوهشگران هنگام پژوهشهای آزمایشگاهی بر روی موش دریافتند که دو پروتئین Plcy1 و Grb2 به جهت چسبیدن در مسیر Akt مهم نیز رقابت میکنند. همین کار از نحوه تهیه یا این که در دست گرفتن شدت پرتوها به خواسته متمرکز کردن دوز دارای اشعه بر روی تومور و خودداری از تابش پرتوها به سلولهای سالم انجام میگیرد. گاهی سازه به پافشاری مریض یا تشخیص دکتر برای شخص مبتلا به که می باشد ساده، ویتامین e تجویز می‌شود که خواص درمانی ندارد و صرفا درد را کمتر میدهد؛ علاوه بر آن گل مغربی را هم به این مراد تجویز میکنند. پرتو درمانی برای تومورهایی توصیه می شود که نسبت به همین طرز درمانی جواب بدهند. مرکز تحقیقات انگلستان نشان می دهد بعضی افرد برای خوف از تحلیل علایم بیماری سرطان نزد دکتر معالج نمی روند. براین اساس بر آن شدیم تا کلیدی ذکر برخی نکات شما را از علائم این سرطان با خبر ساخته تا بتوانید کلیدی تلاوت مطالب زیر قبل از مراجعه به دکتر پاره ای اطلاعات در این باره به دست آوردن کنید. این طرز پرتو درمانی برای تومورهایی توصیه میگردد که در داخل یا نزدیکی ساختارهای حیاتی در مغز قرار داشته و امکان اعمال یک دوز تبارک اشعه بر بر روی آنان وجود نداشته باشد. در صورتی که یکسری تومور در مغز وجود داشته باشد و یا این که تومورها را نتوان به راحتی اصلی تابشهای موضعی هدف قرار داد، ممکن می باشد از پرتو درمانی تمام مغز استعمال شود. این داروها می توانند به شکل قرص و یا تزریق مصرف شوند. در مورد تومورهای مغزی احتمال آنکه به صورت ژنتیکی به ارث برسد، دوچندان اندک است. در واقعیت مقدار سود ناشی از تشخیص زودرس بوسیله این نحوه فراوان بخش اعظم از خطرات احتمالی آن هست چون از یک طرف پاره ای از اشعه X که به بافت ها شکافت می نماید فراوان اندک می باشد و از طرف دیگر مقدار اشعه ضروری برای تولید سرطان مضاعف عمده از اشعه ای می باشد که توسط ماموگرافی به پستان تابانده می شود. و خوب تر میباشد خانمها در برنامه غذایی خود از غذاهای بدون کلسترول و کم چرب مانند سویا به کار گیری کنند. سوابق و هدف: ژن های متعددی به همپا دست اندرکاران محیطی متفاوتی در ساخت سرطان سینه دخالت دارا هستند که هر یک نقش مهمی در افزایش خطر ابتلا به همین جور بیماری در زنان ایفا می کنند. نشانه ها مربوط به تومورهای مغزی به وضعیت و ترازو تومور بستگی دارد. به طور معمول جراحی رایجترین درمان سینه هست البته پزشکان ممکن می باشد به جای جراحی و حذف سینه حساس روشهای دیگری نیز سرطان را از در میان ببرند که این قضیه به مقدار وخیم بودن سرطان بستگی دارد. مدل درمانی که به جهت هر مریض توصیه میشود به ترازو و مدل تومور، شتاب رویش آن، وضعیت آن در مغز و حالت سالم عمومی مریض بستگی دارد. ولی در این طرز از فراکشناسیون (تقسیم دوره معالجه به چندین جلسه) استعمال میشود. این تومورها در اورجینال در نصیب دیگری از تن تشکیل می‌گردد و سپس به طرف مغز توسعه و گسترش پیدا کرده و یا اصطلاحاً متاستاز میشود. دوز اشعه به گونهای تهیه می‌شود که اساسی رخ ساختار سهبعدی تومور مطابقت داشته باشد. • پرتو درمانی حیاتی شدت تهیه شده (IMRT): یک شیوه پرتوتابی دوچندان پیشرفته و کلیدی اعتنا بالا هست که در آن از عجله دهندههای کامپیوتری اشعه ایکس برای اعمال دوز دقیقی از پرتوها به تومور سرطانی یا این که نواحی خاصی در باطن تومور استفاده میشود. گرچه شیمیدرمانی سبب نابودی سلولهای سرطانی که فرایند رشد سریعی دارند، می گردد البته میتواند اصلی عوارضی ملازم باشد. HER2 گیرنده (پروتئین تخصصی) بر روی مرحله کل سلولهای پستان است. همینطور کارشناس مغز و روان یک آزمایش بر بر روی شما انجام می‌دهد تا متوجه شود که آیا جاری جمجمهای شما سالم هستند یا خیر. چنانچه یک سری فرد در خانواده یا این که خویشان شما به تومور مغزی دچار شدهاند، حتماً همین نکته را حیاتی متخصص در سرطان سينه چه علائمي دارد بین بگذارید. همچنین پزشک میتواند از این طریق مستقیماً به داخل چشمهای شما نگاه کند و در صورتی که علائمی از تورم عصب بینایی در شما وجود دارد، آن را تشخیص بدهد. • کرانیوفارنژیوما: تومورهای غیر سرطانی و نادری میباشند که در نزدیکی غده هیپوفیز در مغز به وجود میآیند. 7. داشتن بعضی از اشکال جمع پستان غیر سرطانی بعداً احتمال ابتلا به سرطان سینه را ارتقاء میدهد. لامپکتومی (جراحی محافظت پستان)، روشی که جراح صرفا بافت سرطانی و پاره ای از سلول های سالم اطراف را برمی دارد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه کلیدی سرطان سينه در چه سني وب وبسایت خویش باشید.