طراحی لبخند دیجیتال / جدیدترین تکنولوژی لمینت – تابناک

این درمان نه تنها تضمین می کند که دندانهای شما مانند مروارید سفید و کاملاً هماهنگ شود، بلکه چهره شما را از نظر ساختار و نسبت نیز طراحی لبخند دیجیتالی چیست زیباتر می کنند. مثلا افرادی که در سال های پیش در اثرسانحه ای دندان های پیشین خود را از دست داده اند و با این اتفاق تلخ آسیب زیاد روحی و روانی برایشان بجا مانده است و در ارتباطات با جمع دوستان و اقوام گوشه گیر شده و از لبخند زدن و خندیدن در جمع پرهیز می کنند می توانند با ارایه و بهره گیری از چنین تکنولوژی منحصر به فردی نشاط و لبخند زیبای جوانی و همچنین سلامتی توام با اعتماد به نفس خود را را به دست آورند.

اما در بسیاری از موارد اطلاعات کافی به تکنسین دندانپزشکی داده نمی شود و او با استفاده از حداکثر مهارت و پتانسیل خود کار را پیش میبرد. داده های مخصوص بیمار باید راهنمای مراحل بعدی درمان همچنین یکپارچه سازی تمام نیازها، خواسته های بیمار و مسائل زیست شناسی باشند و آنهارا در راستای طراحی زیبایی شناختی به کار گرفته و هماهنگ کند. درمان موفق شامل کنترل چهار بعد است: زیبایی شناسی، عملکرد، ساختار، و زیست شناسی.

در رابطه با زیبایی شناسی، چهار مسئله اصلی وجود دارد که باید کنترل شوند تا قابل پیش بینی بودن را بهبود بخشند و انتظارات بیمار را برآورده کنند: مرجع افقی، خط میانی صورت، طراحی لبخند (شکل دندان و آرایش) ، و رنگ. DSD اجازه می دهد تا ویژگی های صورت و دندان بیمار را همراه با هر گونه عامل پراهمیت دیگری که ممکن است در طول آزمایشات بالینی و عکاسی نادیده گرفته شده باشند، تشخیص و به طور دقیق تجزیه و تحلیل کند. برای به دست آوردن نتایج سازگار در مورد اصول زیبایی شناسی، به منظور ترمیم دندان طراحی آن باید در اسرع وقت انجام شود.

اهمیت جمع آوری داده های تشخیصی از پرسشنامه ها و چک لیست ها را نمی توان نادیده گرفت؛ با این حال ، بسیاری از این اطلاعات را باید از دست رفته دانست اگر به درستی برای طراحی و طراحی لبخند دیجیتالی چیست درمان استفاده نشوند. یک برنامه دیجیتال عکس محور و تجزیه و تحلیل دیجیتال، دندانپزشک را قادر می سازد تا مسائلی را که ممکن است از نظر بالینی متوجه آن ها نشده باشد، تجسم، مشاهده و تجزیه و تحلیل کند. این مقایسه ها به تعیین اینکه آیا درمان با موفقیت طرح اصلی را دنبال کرده است یا اینکه روش های کمکی دیگری برای بهبود نتیجه نهایی لازم است، کمک می کند.