دوزینگ پمپ – قیمت روز پمپ کلرزن – دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی)

به طور معمول از دوزینگ پمپ های سلونوئیدی برای فشار و دبی های قلیل استعمال می شود. دوزینگ پمپ ها گونه ای از الکتروپمپ ها کلیدی نرخ جریان سیال و دبی زیاد پایینی هستند بگونه ای که دیمانسیون دبی به جهت آنها گاها بجای گالن در دقیقه بر حسب گالن در روز سنجیده می شود هر چند که میزان دبی دوزینگ پمپ قابل تهیه و تنظیم می باشد. 2- در صورتيكه مسافت بين محل برداشت آب (چشمه – چاه – رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و اهمیت رابطه آب باطن چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي مورد حیث را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به درون تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب اهمیت فعالیت پمپاژ به منشا توزيع ، انتقال داده خواهد شد .3- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود. همین ارتعاش سبب ساز ساییده شدن پروانه و پوسته میگردد.دربعضی مواقع سبب ساز جام کردن پمپ میشود.برای پرهیز ازاین احوال از یک حلقه سایش استعمال میشودکه نیز درپروانه و نیز دوزینگ پمپ کلر درپوسته کارگذاشته میگردد. اصولا پروانه های دودهنه مهم نیروی محوری Trust کاهش ولی هزینه تولید گرانتر میباشند.همچنین پروانه های گشوده و نصفه باز از لحاظ هزینه ایجاد ارزانتر میباشند.مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد،روانی وناروانی مایع وپارامترهایی ازاین قبیل درنوع به کار گیری از ایمپلرموثرهستند.پروانه های باز درپمپ های محوری وبسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که برای نوع باز به جهت مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار جور بسته برای مایع های تمیز و بدون ذرات شناور مطلوب می باشند. تعریف پمپ: پمپ یا این که تُلُمبه وسیلهای مکانیکی به جهت انتقال مایعات می باشد که با ارتقاء فشار جریان آن، قابلیت و امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با ارتقا هد) یا حتی تحت دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) مهیا میآورد. یک وزنه هم روی این شیر قرار می‌گیرد تا آن را در ذیل ظرف کالا نگه دارد.

چرا باید از مشاوره سئو بهره برد؟
مطالب دیدنی جذاب