دستگاه تصفیه آب خانگی

در تعیین حجم مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی دقت لازم را نمایید، زیرا به طور معمول مالامال نمودن مخزن آب دستگاه تصفیه، حدود 2 ساعت زمان نیاز دارد. در صورتی که منافذ فیلتر بیش از میزان تنگ باشد، آبی خالصتر به دست میآید؛ البته در مواقعی هیچ نیازی به همین اقدام نیست. بزرگترین نقطه تمایزی که در میان فیلترهای مختلف وجود دارد، ترازو و تعداد منافذ گشوده هر کدام است. همین فیلترها در واقع یک لایه پارچه یا این که تور میباشند که منافذ گشوده فراوان بسیار و تنگی دارند؛ به طوری که صرفا مادهای که می تواند از همین منافذ عبور کند، آب است. این پروسه، اصلیترین مرحله از تصفیه آب بوده و مسئولیت مجزاسازی آلایندگیها از آب به عهده فیلتر تصفیه آب است. البته این دستگاه عموما دوچندان ریز است و برخلاف تصورات، عمل سختی به عهده ندارد. به طور کلی استفاده از طرز اسمز معکوس یکی از از طریق های های نوین در ساخت دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد، البته همانطور که گفته شد در این طریق حیاتی بهره گیری از فیلتر ممبران (memberane) مجزاسازی املاح مضر تا 0.0001 میکرون انجام می شود. در شرایط کلی هدف اشخاص مختلف در استعمال از آب تصفیه شده مختلف است؛ به این استدلال مقدار دقت فیلتر خانگی را مطابق دارای هدف و میزان پاکیزگی که در آب نیاز دارا‌هستند انتخاب میکنند. اشخاص به جهت این که تصفیه آب را به بهترین شکل انجام دهند، به یک دستگاه تصفیه آب نیاز دارند. اصلی وجود اینکه بسیاری از کارشناسان این عمل را توصیه نمیکنند، شاید بتوانید اهمیت به کارگیری از قویترین و بادقتترین فیلترهای خانگی، آبهای آلوده و کثیف را به آبهای قابل شرب تصفیه آب لونا واتر تبدیل کنید. سیستم تصفیه آب در هرکدام از این دستگاهها تفاوتهایی با یکدیگر دارند؛ ولی همگی آنها میتوانند آب آلوده و فاضلاب را تصفیه کرده و آن را به نوعی آب پاکیزه و قابل استعمال تبدیل کنند. بنابراین هر آب آلودهای که از فیلتر خانگی عبور کند، به یک آب قابل شرب و به طور کامل سالم تبدیل میشود.