دستان فیلیپ شوفیلد در طول مصاحبه می لرزید

این کار به دلیل وضعیت عاطفی بسیار پربار او بسیار ظریف تر شد. همانطور که تونی دولچه، یکی از دو اپراتور دوربین ما (به همراه تونی جولیف) پس از آن مشاهده کردند، دستان شوفیلد در بیشتر مصاحبه می لرزید. قبل از شروع، بعد از اتمام ما، و در طول دو وقفه کوتاه در فیلمبرداری، او به طور غریزی دستش را به سمت یک ویپ سبز رنگ کوچک دراز کرد که از آن کشش های طولانی گرفت.