دریچه دسترسی فن کویل – کالا کیوسک

در واقع هنگام استعمال از سیستم فن کویل، نمیتوان ازچرخه اهمیت صرفه کل هوایی در زمستانها به کار گیری کرد. در گونه های رشته کوئل ، هوای نو به وسیله سیستم هواساز مرکزی تامین می شود. چرا که جریان آب مورد نیاز در این موقعیت تامین شده است. همین در حالی است که در رشته کوئل چهار لوله ای ، از دو لوله جهت ورود آب به دستگاه و از دو لوله جهت رجوع آب ، به کارگیری می شود. لولهکشی گونه های فن کوئل ها به دو صورت دو لوله و چهار لوله ای صورت می پذیرد که تأثیر به سزایی در قیمت نهایی آن دارد. همین دریچه که در مقایسه حساس نیز نوعانش منزلت ویژه ای در بازار دارااست از حیث طراحی دوچندان متنوع بوده و به عامل رنگی بودن خویش مواد پلاستیکی اش نیاز به رنگ آمیزی کوره ای ندارد که همین فرمان خود در متناسب تر شدن قیمت آن اثر گذاشته است. عرض قاب روزنه ذیل فن کویل ۳ تا ۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود. پس از حاشیه زنی بر بر روی ابعادِ محیطیِ روزنه دسترسی حرفه کویل نوبت به الصاقِ لولا بر بر روی دیواره طولیِ درب دریچه دسترسی حرفه کویل می رسد.در واقع لولا از یک سو به دیوارهی طولیِ درب روزنه دسترسی فن کویل متصل و از سوی دیگر به قسمتِ طولیِ یکی از بعد ها کادر روزنه دسترسی رشته کویل تثبیت و باعث اتصال درب به لولا و موجبِ کارایی و بازوبسته شدنِ درب دریچه دسترسی فن کویل میگردد. فریم روزنه پایین فن کویل خطی از کالا پروفیل آلومینیوم می باشد دریچه حرفه کویل شاهرخی . به طوری که هواساز از طریق یک کانال ، هوای نو را پس از فیلتر کردن و در رخ نیاز پس از تهیه و تنظیم رطوبت، در اختیار رشته کوئل قرار می دهد. همانطور که اشاره گردید امکانِ طراحی و اجرای طرحها و نقوشِ متناسب اهمیت طراحیِ داخلیِ گوشه و کنار به وسیله دستگاههای سی ان سی،باعث وصال به دکورِ دلخواه در محیط میگردد. رنج ارزش انوع فن کویل هواساز متناسب اهمیت نوع و همینطور گنجایش آن متغیر است. همچنین می توانید برای به دست آوردن داده ها اکثر در خصوص بها هر یک از محصولات عرضه شده در دکان تهویه نظری، می توانید کلیدی دوستان خوب ما از بخش فروش در تماس باشید. به طبع داشتن هواساز موجب بالا رفتن ارزش انواع حرفه کویل می شود. آنان بسته به فصل سال، مقادیر مشخصه هوای جریان یافته از تهویه مطبوع و اجزای نصب شده می توانند عملکردهای متفاوتی را انجام دهند.

طراحی استخر و سونا و جکوزی
مطالب دیدنی جذاب