تراتل پرواز تراست مستر TWCS Throttle

حـالتی را کـه در آن مشخصه های تراتل ولو و کمپرسور و همچنین پارامتر گرایتزر نامشخص هستند، در نظر گرفته اند. این روش بر اساس تکنیکهای جایابی قطـب با بهره گرفتن از مدل خطی شده گرایتزر با دو متغیر حالت بود که در آن از تغییرات سرعت کمپرسور و اثرات دما، صرف نظر شده بود. گرایتزر ، روش کنترل فعال جهت حذف سرج ارائه داده اند. حال مالک خودرو پیشرانه این خودرو را تعویض کرده است و پیشرانه قدرتمند 2JZ GTE را برای آن در نظر گرفته است البته برای این پیشرانه هم بسیاری لوازم جهت بالا بردن توان موتور خریداری شده است که هر کدام از آنها را بررسی می کنیم، همانطور که گفتیم پیشرانه این خودرو تویین توریو بوده است که به وسیله مالک تک توربو شده است، حجم موتور از 3 لیتر به 3.4 لیتر افزایش پیدا کرده است و در واقع این موتور مجهز به استروکر کیت می باشد، اینترنال موتور کلا تعویض شده است و پیستون ها و شاتون های آن ماشین کاری شده اند و همه از برترین برندهای دنیا می باشند. چون در جنگ های کلاسیک و حتی مدرن توان و استعداد نیروهای دشمن برای فرماندهان و ستاد های عملیاتی مشخص است .

اف۳۵ سه مدل اصلی دارد: اف-۳۵ ای با توان نشست و برخاست متعارف، اف-۳۵ بی با توان برخاست کوتاه و نشست عمودی و اف-۳۵ سی با توان ناونشینی. اصطلاح ” خفاش ” به هواپیماهای سی – 130 که دارای چنین ابزارهایی بودند ، اطلاق می شد . از این رو دارای حساسیت فراوان بود . مطابق تحقیقات بعمل آمده توسط شرکت سازنده، هواپیماهایی که در رده CRJ-200، A319، Dash8 میباشند به هنگام خروج از باند دارای سرعتی بیش از ۷۰ نات هستند. به طوری که حتی به خلبان و گروه های پروازی خفاش اجازه تماشای سیستم های درون هواپیما رو نمی دادند ! بعد از انقلاب با وجود از کار انداختن سیستم های حساس خفاش ها توسط امریکایی ها ، متخصصان با غیرت ایرانی آن ها رو راه اندازی کردند . در ارتش شاهنشاهی ماموریت های خفاش با دربار هماهنگ می شد . اما رشادت بر و بچه های خفاشی مانع از تحقق این آرزو می شد . اما مواجه با جبهه داخلی مخصوصآ از نوع منحصر به فردش که با نفاق و عوامفریبی به جذب نیرو پرداخته و ناجوانمردانه دست به ترور هموطنانش می زند ، واقعآ کار دشوار و طاقت فرسایی است و جالبه بدونید ما عملآ در دو جبهه درگیر جنگ شده بودیم !

در فصل دوم ابتدا اصول عملکرد کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز را توضیح می دهـیم، سـپس بـه تعریف پدیده های سرج و Rotating Stall پرداخته و نحوه بوجود آمـدن آنهـا را بررسـی مـی کنـیم. در فصل سوم به بررسی مدلهای ریاضی مختلف بکار رفته در مقالات متعدد جهت مدل کـردن پدیـده هـای سرج و Rotating Stall پرداخته و آنگاه خود را آماده می کنیم تا در فصل چهارروش های مختلف کنتـرل این پدیده های آئرودینامیکی فلو را که طی سالهای مختلف پیشنهاد و بعضاً پیاده سازی شده اند، بررسـی نماییم. در این مجموعه ما پس از معرفی مدل دینامیکی متداول جهت طراحی و تحلیل سیستم های فـشرده سازی به معرفی روش های مختلف کنترل فعال پدیده سـرج در کمپرسـورهای محـوری و گریـز از مرکـز و نهایتا مقایسه این روشها با یکدیگر می پردازیم. جهت استخراج یک قانون کنترل سرج برای مـدل گرایتـزر بـا در نظر گرفتن اغتشاشات متغیر با زمان، مورد استفاده قرار گرفت. جهت دستیابی به ماکزیمم راندمان کمپرسـور و حـذف سرج و RS بکار رفته است.

نتیجه گیری کلی مربوط به روش های معرفی شده در فصل چهاررا در فصل پنجم انجام می دهیم و نهایتا در پیوست این مجموعه برخی مدلهای تجاری کنترلرهای آنتی سرج که در صنعت بکار می روند را معرفی می نماییم. 3جهت کنترل سرج با محرك ولو تخلیه فلوی جرمی، مورد استفاده گردیـد کـه توانـست حدود 7 درصد در فلوی جرمی نقطه سرج بهبود ایجاد نماید. اسپید کنترل های کوچک تر باعث گرم شدن سریعتر می شوند و خنک سازی آنها سخت تر است، که باعث نگرانی در مورد خنک سازی اسپید کنترل های کوچک می شود. و امروز کم تر کسی در جهان پیدا می شود که با پیشینه و اهداف این گروهک تروریستی آشنایی نداشته باشد ! که تقریبآ نوعی ” آواکس ” هستند . به طوری که عملآ به مقابله آواکس های آمریکایی هم می رفتیم ! تجسم کنید آخه این انصافه .. یک جوان ایرانی که با هزاران امید و آرزو لباس مقدس سربازی رو به تن کرده و گروهان وی برای دفاع از آب و خاک کشور به جبهه اعزام شده بود ، این درسته طفلکی ها رو مظلومانه به شهادت برسونند .. !