اخبار هفتگی DRM

از قضا، SMPTE همین را در یک پوشه Word بیان می کند، که برای نسبت دادن به عنوان منشاء مطلوب نیست.26 همین استاندارد تا حدی از روش مهندسی معکوس رمزگشایی شده است. به تیتر مثال، فایل های متنی اغلب در قالب مخفی مایکروسافت ورد توزیع می شوند، که بقیه گسترش دهندگان تنها به طور ناقص قدرتمند به رمزگشایی و پیاده سازی آن بوده اند. تلویزیون عمومی ایتالیا (RAI) کلیپ ویدیو را دارای فرمت VC-1 توزیع می‌کند، که مشخصات آن تنها تحت توافقنامه عدم افشای انجمن مهندسین تصویر متحرک و تلویزیون در دسترس است. کتابخانه عمومی Burnaby Libby & Library2Go (Overdrive) عنوان ها کتاب الکترونیکی یا این که صوتی را به جهت خواندن یا گوش دادن در رایانه خانگی، کتابخوان الکترونیکی یا این که دستگاه تلفن یار دانلود کنید. همین کار با انتشار کتاب‌هایی دارای الفبای پنهان قابل مقایسه هست که تنها کاتبان قانونی تأیید شده می‌دانند چگونه بخوانند. یک روش تازه به اسم “نرم افزار به تیتر یک سرویس” یا “SaaS” در اختیار گرفتن کمتری را به شما می دهد. نرم افزار منحصر به فرد بی آلایش تنها یک باینری به شما می دهد که اقدامات آن بوسیله بسط دهنده کنترل می شود و خیر بوسیله شما. VC-1 نیز ثبت اختراع است. هر گونه حق اختراع نرم افزاری به طور مستقیم به آزادی هر کاربر در به کارگیری از رایانه خویش حمله می کند. یک قالب محدود یک تله است. هر و همه استفاده از فرمت تأثیری بر هل دادن کاربران رایانه به دام دارد. جدیدترین فیلم سیاره‌نمای ESO از اروپا تا ستارگان حالا به رخ مجانی در قالب فول‌دوم در دسترس است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت منبع.

این موتورها را موتورهای مرکب می نامند
مطالب دیدنی جذاب