آب اکسیژنه هیدروژن پروکسید – آب اکسیژنه یا هیدروژن پروکسید با قیمت مناسب

در همین فرایند یک عدد از مشتقات آنتراکینون مانند ۲- اتیل آنترا هیدروکینون، بر اثر واکنش مهم هیدروژن در مجاورت کاتالیزور پالادیم به اتیل آنتراکینون تبدیل می شود. بر مبنا طراحی شرکت «کیمیا پترو» که بخشهای مهندسی پایه آن هم تا حد مهربانی جلو رفته، قراراست این شرکت ظرف ۱۸ ماه واحد ساخت آب اکسیژنهای حساس ظرفیت تولید ۲۵ هزار بدن در سال در استان قزوین راهاندازی کند، که حتما انقلاب بزرگی در تولید همین کالا مهم در کشور و حتی حوزه‌ محسوب میشود. بر اثر حرارت و گرما ممکن است آب اکسیژنه منفجر شود. آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید یک ماده ناپایدار هست و در حضور نور به آرامی تجزیه میشود. آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید مهم فرمول شیمیایی H2O2 اکسنده ایی متداول میباشد که به تیتر سفید کننده گزینه به کارگیری قرار می گیرد. آب اکسیژنه گرید آزمایشگاهی، شامل محلولهای ۳۰ درصد وزنی است. پراکسید هیدروژن بدست آمده را بوسیله تقطیر در دمای بالا و فشار تحت به شتاب قطع می کنند، بعد محلول رقیق پراکسید هیدروژن را در فشار ناچیز تقطیر می نمایند تا محلول آب اکسیژنه ۳۰ درصد وزنی بدست آید. حتی می قدرت به وسیله تقطیر، غلظت آب اکسیژنه را تا ۹۹ % وزنی افزایش داد. درصورتیکه مدت زیادی آب اکسیژنه را انبار کنند، تماما تجزیه و تبدیل طرز تنظیم آب اکسیژنه 3 درصد به آب میگردد. هیدروژن پراکسید در ارتفاع مدت و گذر زمانه به آب و اکسیژن تجزیه می شود. زمانی که آب اکسیژنه به عنوان یک عامل کاهنده کار میکند، گاز اکسیژن نیز ساخت میشود. به گزارش ایسنا بنابر اعلام نشریه علمی جهان شیمی فیزیک، اسید سولفوریک یک عدد از پرمصرف ترین مواد شیمیایی صنعتی تولید شده در جهان شیمی است. بازرگانی صدرا شیمی تامین کننده هیدروژن پراکسید پاشا و ایرانی جهت مصارف خوراکی و صنعتی حساس بالاترین میزان مرغوب بودن و پایین ترین بها آب آب اکسیژنه در چه جاهایی کاربرد دارد اکسیژنه می باشد.

غرب در حال شکست دموکراسی است - و جهان نیز نظاره گر آن است
مطالب دیدنی جذاب